Stiftelsen för audiologisk forskning

 

Välkommen till Stingerfonden!

Stingerfonden stödjer forskningsarbete inom området hörsel, hörselskador och hörselskadade människors rehabilitering. Vi erbjuder en unik möjlighet till ostört arbete och kreativa möten i Stingerfondens resurscenter Villa Forum Auditum i Kroatien.

Vistelsestipendier till Villa Forum Auditum kan sökas av alla som är verksamma inom audiologisk forskning, eller som på annat sätt arbetar med väsentliga frågor inom området. Tvärvetenskap premieras!

 
Fonden
Forskningsstipendier
Vistelsestipendier
Stiftelsen
Nyheter
   
  Stipendierna omfattar fri vistelse i villan och kan sökas när som helst under året via elektronisk blankett, se "Anvisningar".
   
  Stingerfondens miljöpolicy

Varje flygresa till resurscentret i Kroatien orsakar ett koloxidutsläpp på ca 0,5 ton. Stingerfonden har som policy att betala för/ersätta detta genom trädplantering (www.viskogen.org).Sidansvarig