Stiftelsen för audiologisk forskning

 

Beviljade ansökningar

Följande ansökning har beviljats anslag i samband med 2012 års ansökningsperiod.

 • 2012-7 Randomiserad, kontrollerad studie av korttidseffekten av att komplettera en pedagogisk intervention för hörapparatanvändare med Internet support
  Miljana Lundberg

 • 2012-8 Dövas position på den svenska arbetsmarknaden
  Emelie Rydberg

 • 2012-12 Antiöstrogenbehandling och dess påverkan på hörseln
  Åsa BonnardFöljande ansökning har beviljats anslag i samband med 2011 års ansökningsperiod.

 • 2011-3 Turner syndrom: östrogen substitution och hörsel
  Rusana Simonoska

 • 2011-5 Kvinnors hörsel & menopaus
  Johan Svedbrant

 • 2011-17 Objective analysis of language-relevant melodic and rythmic properties in newborn cries - a cross-linguistic study
  Annette Prochnow

 • 2011-25 Att känna omvärlden: Utveckling av hjälpmedel för att förbättra omgivningsperceptionen hos personer med grav hörselskada/ blindhet
  Parivash RanjbarFöljande ansökning har beviljats anslag i samband med 2010 års ansökningsperiod.

 • 2010-7 Patenterbarhet av apparatur för inställning av CI för spädbarn
  Chalmers Industriteknik

 • 2010-9 Objektiv analys och dokumentation av individuella profiler av tidig språkutveckling hos hörande och hörselskadade spädbarn
  Soly Erlandsson

 • 2010-31 Binauralt hörande via bilateral benledningsstimulering
  Stefan StenfeltFöljande ansökning har beviljats anslag i samband med 2009 års ansökningsperiod.

 • 2009-6 Functional hearing in young adults with cleft palate
  Traci FlynnFöljande ansökningar/personer har beviljats anslag i samband med 2008 års ansökningsperiod.

 • 2008-8 Jämförelse mellan subjektiva symptomskattningar och psykoakustiska testresultat vid Ménières sjukdom
  Jonas Brännström

 • 2008-11 ICF Core set - Hörsel
  Berth Danermark

 • 2008-14 Hur stor del av den egna rösten hörs via benledning?
  Bo Håkansson
  Doktorand: Per ÖstliFöljande ansökningar/personer har beviljats anslag i samband med 2007 års ansökningsperiod.

 • 2007-21 Finns det förutsättningar för implantation av en benförankrad hörapparat - I-BAHA?
  Måns Eeg-Olofsson

 • 2007-24 Betydelsen av arv, miljö och ålder för uppkomsten av hörselskador
  Åsa Skjönsberg

 • 2007-26 Är östrogen bra för hörseln?
  Christina Hederstierna

 • 2007-34 Cross-cultural longitudinal study on hearing and risk-taking among adolescents
  Stephen WidénFöljande ansökningar/personer har beviljats anslag i samband med 2006 års ansökningsperiod.

 • Finns det mätbara skillnader i hörselsystemet mellan personer som föredrar unilateral eller bilaterala hörapparater?
  Susanne Köbler

 • Cellodlingsstudier för att återskapa hörselnerven
  Malin Hägglund

 • Östrogen och Hörsel
  Rusana Simonoska

 • Utveckling av berättarförmågan i tal och skrift en uppföljningsstudie av barn med hörselhandikapp
  Lena Asker-Arnason

 • Kvinnor i menopaus, hörsel och östrogen
  Malou HultcrantzFöljande personer/projekt har beviljats anslag i samband med 2005 års ansökningsperiod.

 • Barn med hörselnedsättning berättande i tal och skrift
  Lena Asker-Arnason
  Institutionen för kliniska vetenskaper
  Lund

 • Diplakusis vid Mb. Ménière; långtidsmätningar, glyceroladministration och tryckkammarbehandling
  Jonas Brännström
  Audiologisk avdelningen
  Universitetssjukhuset MAS
  Malmö

 • DET AUDIONOMA JAGET - Identitetsbildning i det postmoderna samhället hos ungdomar med medfödd hörselnedsättning
  Anette Lundin
  Högskolan i Skövde
  SkövdeFöljande projekt har beviljats anslag i samband med 2004 års ansökningsperiod.

 • Spectro-temporal pattern discrimination for persons with cochlear implants and the connection to results from speech-recognition tests.
  Helene Wallsten
  Institutionen för klinisk vetenskap
  Enheten för audionomi M41
  Stockholm

 • Långtidsmätning av diplacusis som diagnostisk markör för Mb. Ménière
  Jonas Brännström
  Hörselvårdsavdelningen
  Universitetssjukhuset MAS
  Malmö

 • Recessiv ärftlighet för dövhet ger anlagbärare med minskad bullerkänslighet
  Åsa Skjönsberg
  Cfh, M1:00-ÖNH
  Karolinska sjukhuset
  Stockholm

 • Bullerorsakade hörselnedsättningar - attityder och riskbeteende hos ungdomar
  Margareta Bohlin
  Högskolan Trollhättan/Uddevalla
  Vänersborg

 • Tvåspråkighet avseende tidig parallell tal- och teckenspråksutveckling hos barn med hörselskada eller dövhet.
  Christina Eriksson
  Hörselkliniken
  Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
  Stockholm


Följande projekt har beviljats anslag i samband med 2003 års ansökningsperiod.

 • Stöd och service till personer med dövblindhet
  Kerstin Möller
  Institutionen för vård o omsorg
  Örebro Universitet, Örebro

 • En utvärdering av mätnoggrannheten i insättningsförstärkningsmätningar med fokus speciellt på jämförelsen av traditionell utrustning och andra tekniska lösningar
  Petra Herrlin
  Audionomutbildningen
  Huddinge Universitetssjukhus, Stockholm

 • Databas för utredning av orsaker till Plötsligt Sensorineural Hörselnedsättning
  Ramesh Zarenoe
  Avd. för Oto-Rhino-Laryngologi/INR
  Linköping

 • Hörsel och riskbeteende hos ungdomar med fokusgrupper som metod
  Margareta Bohlin
  Högskolan Trollhättan/Uddevalla

 • Examensarbeten om auditiva förutsättningar för god taluppfattning med CI
  Arne Leijon
  Inst för tal, musik och hörsel
  KTH, Stockholm


Följande projekt har beviljats anslag i samband med 2002 års ansökningsperiod.

 • Lägre bullerkänslighet hos anlagsbärare för ärftlig dövhet påvisar en hittills okänd skyddsmekanism hos hörselsystemet
  Åsa Skjönsberg

  Karolinska Institutet, Stockholm
 • Benledningshörsel vid frifältstimulering
  Stefen Stenfelt
  Institutionen för signaler och system,
  Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
 • Databas för utredning av plötslig sensoneural hörselnedsättning
  Ramesh Zarenoe

 • Undersökning av hörsel-syn balansfunktion vid USH (forts)
  Mehdi Sadeghi
  Hörselvården
  Sahlgrenska universitetssjukhus, Göteborg
 • Examensarbeten om auditiva förutsättningar för god tal uppfattning med CI
  Arne Leijon
  Inst för tal, musik och hörsel
  KTH, Stockholm


Följande projekt har beviljats anslag i samband med 2001 års ansökningsperiod.Följande projekt har beviljats anslag i samband med 2000 års ansökningsperiod.

 
Fonden
Forskningsstipendier
  Beviljade
Vistelsestipendier
Stiftelsen
Nyheter
 

 Sidansvarig