Stiftelsen för audiologisk forskning

 

Stiftelsens styrelse

Stiftelsen för audiologisk forskning i Göteborg har sju permanenta medlemmar, samtliga verksamma, eller med ett förflutet inom, forskning kring hörsel, hörselskador och hörselskadade människors rehabilitering.

 
Fonden
Forskningsstipendier
Vistelsestipendier
Stiftelsen
  Styrelsen
  Historik
  Referenser
Nyheter
 


Maud Eriksson-Mangold
, leg. psykolog, fil.dr.
Tidigare verksam vid Göteborgs universitet som forskare vid Psykologiska Institutionen och som högskolelektor på Audionomprogrammet. Numera egen verksamhet som barnboksförfattare.

Soly Erlandsson, leg. psykolog, fil.dr., professor.
Tidigare verksam som forskare vid Göteborgs universitet, Psykologiska institutionen. Numera verksam som professor vid Högskolan Väst, Institutionen för Individ och Samhälle (Vänersborg).

Thomas Hutchins, civ.ing., tekn.lic.
Egen verksamhet som konsult inom elektronik och data vid TeAM Hutchins AB.

Björn Israelsson, civ.ing., tekn.lic.
Tidigare verksam vid Chalmers Tekniska Högskola, Institutionen för elektronfysik III. Numera verksam som teknisk audiolog vid Hörselvårdsavdelningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Arne Leijon, civ.ing., tekn.dr., professor.
Tidigare verksam som teknisk audiolog vid Hörselvårdsavdelningen, Sahlgrenska univeritetssjukhuset. Numera verksam som professor vid Kungliga Tekniska Högskolan, avd. för Ljud- och bildbehandling, Skolan för Elektro- och Systemteknik.

Stephan Mangold, civ. ing., tekn. dr., docent.
Tidigare verksam vid Chalmers Tekniska Högskola, Institutionen för elektronfysik III och som utvecklingschef vid 3M Hearing Health. Numera projektledare vid Chalmers Industriteknik.

Anders Ringdahl, docent
Verksam som överläkare vid Hörselvårsavdelningen Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.Sidansvarig