Stiftelsen för audiologisk forskning

 

Publications

 

 
Fonden
Forskningsstipendier
Vistelsestipendier
Stiftelsen
  Styrelsen
  Historik
  Referenser
Nyheter
 

Arlinger SD, Broms P, Ericsson H, et al. Kvalitetssäkring vid hörapparatanpassning. Stockholm: Handikappinstitutet, 1994.

Bäckström B, Eriksson-Mangold M, Scott B. Konferens om: Sociala och psykologiska faktorer kring vuxna hörselskadade- behov av forskning och utredning. Stockholm: Forskningsrådsnämnden, 1982.

Börjesson H, Axelsson A, Ringdahl A. Äldre hörselskadade - en eftersatt patientgrupp. Audionytt 1985;4/85:6-10.

Carlsson R, Israelsson B. Phonometern ger skräddarsydd hörappararat. Elteknik m aktuell elektronik 1983;6/83:12-15.

Carlsson SG, Erlandsson SI, Eriksson-Mangold M. Psykologiska och sociala faktorer vid hörselhandikapp och tinnitus. Socialmedicinsk Tidskrift 1989;8:380-383.

Dahlberg A-K, Eriksson-Mangold M. Ökad motivation genom aktiv hörapparatutprovning. Audionytt 1984(4):14-16.

Dahlberg A-K, Eriksson-Mangold M, Wåhlin B. Prova din hörapparat. Stockholm: Handikappinstitutet, 1989.

Dahlberg A-K, Eriksson-Mangold M, Wåhlin B. Prova din hörapparat. Handledning för hörapparatutprovning med Aktivmetoden. Stockholm: Handikappinstitutet, 1989.

Dahlquist M, Leijon A. Simulation of loudness recruitment (Abstract). In: Boothroyd A, Elberling C, Fabry D, eds. Issues in Advanced Hearing Aid Research (Lake Arrowhead conference May 27-31, 1995). Lake Arrowhead, CA, 1996.

Eriksson-Mangold M. Sociala och psykologiska frågor om vuxna hörselskadade. En litteraturgenomgång. Göteborg: Psykologiska inst., Göteborgs universitet, 1980.

Eriksson-Mangold M. Omgivningsljudens betydelse vid subjektiv utvärdering av hörapparatfunktion. In: Bäckström E-M, M., Scott B, eds. Konferens om: Sociala och psykologiska faktorer kring vuxna hörselskadade— behov av forskning och utredning. Stockholm: Forskningsrådsnämnden, 1982.

Eriksson-Mangold M. Den psykologiska betydelsen av icke-verbala ljud. En litteraturgenomgång. Rapport från konferensen "Vad gör vi med våra fem sinnen när vi hör" (Sundsvall). Stockholm: Forskningsrådsnämnden, 1983.

Eriksson-Mangold M. Psykologiska utvärderingsmetoder av hörapparatfunktion. In: Arlinger S, ed. Rapport från seminarium om hörapparat-utprovning. Rapport LiTa 83-1. Linköping: Dept of Audiology, University of Linköping, 1983.

Eriksson-Mangold M. Vi måste se mer än bara hörselskadan. Uppsala: Centrum för Handikappforskning, Uppsala universitet: Hörselforskning pågår, 1993, nr 5.

Eriksson-Mangold M. Anpassning till en gradvis försämrad hörselförmåga. Socialmedicinsk Tidskrift 1994(7-8):349-353.

Eriksson-Mangold M, Dahlberg AK. Studie av Aktiv-metoden: Fler använder hörapparaten. Audionytt 1986(3):22-23,29.

Eriksson-Mangold M, Erlandsson S. Subjektiv utvärdering av hörapparatfunktion: en analys av olika lyssningsfaktorers betydelse för hörapparatbäraren. Konferens om sociala och psykologiska faktorer kring vuxna hörselskadade. Uppsala, FRN, 1984.

Eriksson-Mangold M, Erlandsson S. Sjuk eller skadad? Tolkningen och dess betydelse vid anpassning till funktionsnedsättning. Göteborg: Psykologiska inst., Göteborgs universitet: Svenska Röda rapportserien, 1993, nr 1.

Eriksson-Mangold M, Hallberg L, Erlandsson S. Hörselskada och upplevt handikapp. Hearing Measurement Scale på svenska. Göteborg: Psykologiska inst., Göteborgs universitet: Svenska Röda Rapport-serien, 1990, nr 3.

Eriksson-Mangold M, Israelsson B, Leijon A, Mangold S, Ringdahl A. Bärbar programmerbar hörapparat med flerkanalskompression: Successiv anpassning. En tvärvetenskaplig undersökning baserad på subjektiva och objektiva utvärderingsmetoder. Göteborg: Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs universitet, 1980.

Eriksson-Mangold M, Israelsson B, Leijon A, Mangold S, Ringdahl A. Metodproblem vid forskning kring hörapparatutprovning. Konferens om hörapparatanpassning i Göteborg 13 14 nov. 1980. Stockholm: Forskningsrådsnämnden, 1980.

Eriksson-Mangold M, Ringdahl A. Göteborgs-Profilen© för mätning av upplevd funktionsnedsättning och handikapp vid hörselskada. Audio-Nytt 1993(1-2):10-12.

Eriksson-Mangold M, Ringdahl A. Mätning av upplevd funktionsnedsättning och handikapp med Göteborgsprofilen. Audionytt 1993;20(1-2):10-15.

Erlandsson S. Maskeringsbehandling och placeboeffekter. Rapport IIa seminariet om tinnitus, Uppsala, 10-11 november. 1983.

Erlandsson S. Den hörselskadades psykologiska och sociala anpassning vid omplacering till ny arbetsplats. Göteborg: Dept of Psychology, Univ of Göteborg, 1984.

Erlandsson S. Tinnitus förr och nu. Medlemsblad för tinnitusföreningen i Göteborg. 1989.

Erlandsson S, Hutchins T, Ringdahl A. Maskeringsbehandling vid tinnitus ett kontrollerat försök. In: Hutchins T, ed. Programmerbar tinnitusmasker. [Tekn Lic avhandling]. Göteborg: Innovationsteknik, Chalmers Tekniska Högskola, 1985.

Erlandsson SI, Eriksson-Mangold M. Psykologiska aspekter på hörselhandikapp. In: Lidén G, ed. Audiologi, 2:a uppl. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1985.

Hansson H, Leijon A, Jönsson A, Lindqvist M, Hutchins T. Utvärdering av distanskurs i Signalteori för hörselrehabilitering. Stockholm: Hälsohögskolan i Stockholm: DUKOM-rapport, 1997.

Hansson I, Ott B, Leijon A. Hearing aid fitting to most comfortable levels (in Swedish). Copenhagen: Conf NAS80, 1980.

Hutchins T. Maskeringsteknik. In: Ingberg B, Miller I, Ringdahl A, eds. Seminarium om tinnitus, Uppsala. Stockholm: Forskningsrådsnämnden, 1981:139-144.

Håkansson B, Lidén G, Tjellström A, et al. 10 års erfarenheter med benförankrad hörapparat. Audionytt 1992;19(1-2):28-31.

Ingberg B, Miller I, Ringdahl A, eds. Seminarium om tinnitus, Uppsala. Stockholm: Forskningsrådsnämnden, 1981.

Israelsson B. Utveckling av en ny phonometer (Abstract). RVK (Radiovetenskaplig konferens). Linköping, 1984.

Israelsson B. Datorn, datornätet och deras användning vid hörcentral och audiologisk avdelning. In: Rahko T, Leike P, eds. XIII Valtakunnalliset audiologianpäivät Tamperella (Audiologiska dagen, Tammerfors), 1992:136-140.

Israelsson B. Användning av datorer vid hörcentral och audiologisk avdelning. Audionytt 1993;20(3):18-21.

Israelsson B. Första skandinaviska seminariet i otoakustiska emissioner. Audionytt 1994 :14-15.

Israelsson B. Digital signalbehandling i hörapparater. Göteborg: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 1995.

Israelsson B. A new device allowing fast and blind paired comparison between different hearing aids — acoustic characteristics (abstract). NAL conference: Hearing aid amplification for the new millennium. Sydney, 1999.

Israelsson B, Magnusson S. Phonometern - en psykoakustisk mätapparatur för utprovning av programmerbara hörapparater. Res Report No 55 [M Sc Thesis]. Gothenburg: Elektronfysik III, Chalmers Univ of Technology, 1979.

Israelsson B, Ringdahl A. Medicinsk-teknisk rehabilitering. In: Hallén O, Anniko M, eds. Lärobok i öron-näs-halssjukdomar. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1990:107-112.

Johansson C, Leijon A, Köbler S. Comparison of some fitting methods for non-linear (WDRC) hearing aids (poster presentation). Issues in advanced hearing aid research. Lake Arrowhead, 1998.

Khazmi YO. Programming unit for programmable hearing aids [M Sc thesis, superv. B. Israelsson]. Gothenburg: Elektronfysik III, Chalmers Univ of Technology, 1983.

Leijon A. Hörapparat med flerkanals kompression och dess verkan på talljud. Gothenburg: Dept of Linguistics, Univ of Gothenburg: 60-p uppsats, 1978.

Leijon A. Ljudtätare och ljudätare. Audionytt 1980;3/80:18-22.

Leijon A. Ton efter person: Räkna med spelrum. Audionytt 1985;1,2,3/85:26-29.

Leijon A. Kommunikationsteori del A. Anteckningar. Gothenburg: Information Theory, Chalmers Univ of Technology, 1992.

Leijon A. Loudness density and speech intelligibility as criteria for hearing-aid fitting (Invited paper, abstract). Issues in Advanced Hearing Aid Research (Lake Arrowhead conference May 25-29, 1992), 1992.

Leijon A. Hörapparater: Elektroakustik och anpassning (andra utgåvan). Göteborg: Vårdhögskolan i Göteborg, 1995.

Leijon A. Tal, hörsel och modern hörapparatteknik. In: Ingberg B, ed. BarNAS. Örebro, NAS, 1996:115-118.

Leijon A. BeneFit-metoden— sanning, tro och övertro. Audionomen 1998(Nr 4):13-17.

Leijon A. Teknologier i den moderna hörapparaten (invited lecture). NAS98. Reykjavik, 1998.

Leijon A, Lidén G, Ott B. Hörapparatutprovning. In: Lidén G, ed. Audiologi. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1985.

Leijon A, Mangold S. En apparat med många inställningsmöjligheter. Audionytt 1979(2):18-21.

Leijon A, Nordqvist P. Acoustical specification of non-linear hearing instruments (abstract). NAL conference: Hearing aid amplification for the new millennium. Sydney, 1999.

Mangold S, Leijon A. Praktiska aspekter på öroninsatsens akustiska egenskaper. In: Edsholt A, ed. Propp eller Insats. Stockholm: Handikappinstitutet, 1983.

Mangold S, Rissler-Åkesson G. Programmerbart filter hjälper hörselskadade. Elteknik m aktuell elektronik 1977;77(15):64-66.

Miller I-L, Ringdahl A, Ahlsén L-A. Öronproppen — Viktigast nu. Audionytt 1987(3):24.

Ringdahl A. Hörapparatutprovning — historik och kritik. In: Eriksson-Mangold M, Israelsson B, Leijon A, Mangold S, Ringdahl A, eds. Metodproblem vid forskning kring hörapparatutprovning. Konferens om hörapparatanpassning i Göteborg 13-14 nov. 1980. Stockholm: Forskningsrådsnämnden, 1980.

Ringdahl A. Definition och förekomst av subjektiv tinnitus. In: Ingberg B, Miller I, Ringdahl A, eds. Seminarium om tinnitus, Uppsala. Stockholm: Forskningsrådsnämnden, 1981:15-18.

Ringdahl A. Maskeringsbehandling av subjektiv tinnitus. In: Ingberg B, Miller I, Ringdahl A, eds. Seminarium om tinnitus, Uppsala. Stockholm: Forskningsrådsnämnden, 1981:120-129.

Ringdahl A. Individualiserad rehabilitering av vuxna hörselskadade. Audionytt 1984;4/84:6-8.

Ringdahl A. Insättningsförstärkning — två metoder finns. Audionytt 1985 (1-2):24-25.

Ringdahl A. Tnnitus. I Liden G. (ed): Audiologi. Almqvist och Wiksell. Stockholm. 1985.

Ringdahl A. Hearing aids for elderly people: limitations in the use of hearing aids. Report: Elderly Hearing Impaired people. Stockholm: Handikappinstitutet, 1988.

Ringdahl A. Ordinationsmanual för hörapparaten HC200. Gothenburg, Sweden: Nobelpharma, 1988.

Ringdahl A. och Israelsson B. Medicinsk och teknisk hörselrehabilitering. Hallén O. och Anniko M. (ed.) I Öron- näsa och halssjukdomar. Nordstedts Förlag AB. Stockholm. 1991.

Ringdahl A. Listening strategies when using a prammable hearing aid with eight sperate settings stores in eight memories. Brooks D.N. (ed.) In ICRA Newsletter No 4. Regional Audiology Unit Withington Hospital West Didsbury Manchester. England. 1991.

Ringdahl A. Kliniska erfarenheter av hörapparater med flera minnen. Audionytt 1992;19(3):24-27.

Ringdahl A. Vårdgaranti för hörapparatutprovning — en nationell uppföljning: Socialstyrelsen, 1992.

Ringdahl A. Vårdgaranti för hörapparatutprovning — en nationell uppföljning. SMAFtonBLADET 1992(2):5-15.

Ringdahl A. 1993 års uppföljning av vårdgarantin. SMAFtonBLADET 1993(3):15.

Ringdahl A. The Gothenburg Profile: A self report onventory for measuring experienced hearing disablity and handicap. Brooks D.N. (ed.) In ICRA Newsletter No 6. Regional Audiology Unit Withington Hospital West Didsbury Manchester. England. 1993.

Ringdahl A. Vårdgaranti för hörapparatutprovning: en nationell uppföljning. Göteborg: Hörselvårdsavdelningen, Sahlgrenska Sjukhuset, 1993.

Ringdahl A, Israelsson B. Reparationskostnad och hörapparatens livslängd. Audionytt 1993;20(3):8-10.

Ringdahl A. och Meding B. Allergi mot öroninsatsen. Audionytt 1993;20(1-2):12-14.

Ringdahl A., Berenstaaf E., Lyche S., Wilroth M., Simonsson S. och Mangold-Eriksson M. Rapport: Rehab 40. Intensivrehabilitering av yrkesverksamma hörselskadade. Hörselvårdsavdelningen, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg. 1993.

Ringdahl A. New studies on the BAHA Classic 300. Nobelpharma news. 2/94. 1994.

Ringdahl A., Lignell U. och Svensson L. Rapport: Inventering och rehabilitering av vuxendöva och gravt hörselskadade patienter. Socialstyrelsens stimulansbidrag för hörselrehabilitering. Projekt ID:K3/96. 1996.

Ringdahl A. Psykosocial diagnostik anpassad till rehabiliteringsprogram för hörselskadade. Socialstyrelsens rapportserie 1998:1. 1998.

Ringdahl A, Grimby A. Vuxna med grav hörselskada. Stor riskgrupp för utanförskap, utbrändhet och dålig livskvalitet. (Adults with severe-profound hearing impairment. Risk group for alienation, psychological handicap and low quality of life). Socialmedicinsk tidskrift 1998a: 8, 75:e årg; 448-51.

Ringdahl A, Grimby A. Inventering och rehabilitering av vuxendöva och gravt hörselskadade patienter (Inventory and rehabilitation of severe-profound hearing impaired patients). Slutrapport, Socialstyrelsen, 1998b.

Ringdahl A, Magnusson L, Edberg P, Thelin L, Israelsson B. Digital non-lenear, digital linear, and analog hearing aids evaluated by severely hearing impaired subjects in a blinded crossover study (abstract). NAL conference: Hearing aid amplification for the new millennium. Sydney, 1999.

Ringdahl A. Kvalitetssäkring av hörselrehabiliteringen i Sverige. Socialstyrelsens rapportserie 1999-19-3. 1999.

Sandin O, Andersson B. Generator för periodiska signaler [M Sc Thesis, superv. B. Israelsson]. Gothenburg: Elektronfysik III, Chalmers Univ of Technology, 1982.Sidansvarig